Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri 02-05 Mayıs 2024 tarihlerinde Alanya'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Özel Eğitim ve Farklılıklar (International Conference on Special Education and Diversity) Konferansına (IConSED) davet etmek etmekten büyük mutluluk duymaktayız. IConSED konferansı Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları (International Society for Research in Education and Science - ISRES) Derneği (UEBAD) tarafından organize edilmektedir. IConSED her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bir konferanstır. 
 
Konferans yüz yüze yapılacaktır. Bununla bilikte online katılım seçeneği de mevcuttur. Konferansa online olarak katılmak isteyen katılımcılar kayıt sırasında sanal (virtual) seçeneğini seçmelidir..Hakem değerlendirme sürecinden sonra, İngilizce olan tüm makaleler  The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (www.epess.net) dergisinde yayınlanacaktır. Ayrıca, IConSE konferansına gönderilen yüksek kaliteli makaleler International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE) ve Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH) dergileri editörleri tarafından davet edilcektir. 

IConSED 2024 katılımcıları ISRES Publishing tarafından yıllık olarak yayınlanan "Current Studies in Educational Disciplines 2024" ve "Current Studies in Social Sciences 2024" isimli kitaplara, kitap bölümü gönderebilirler. Dergi ve kitap yayınları, konferans katılımcıları için ücretsizdir. Araştırma makaleleri kitap bölümü olarak kabul edilmemektedir. Eğer konferans katılımcıları kitap bölümü göndermek isterlerse, kendi alanlarındaki teorik bir konuda yazmalıdır. ISRES Publishing Türkiye'deki YÖK doçentlik, üniversitelerin atama yükseltme ve akademik teşvik kriterlerinde yer alan Uluslararası yayınevi şartlarını sağlamaktadır. Yıllık kitap yayınlandıktan sonra Scopus, Web of Science v.b. veri tabanlarına indekslenmesi için gönderilecektir. 

Konferansın amacı, farklı ülkelerden akademisyenleri, öğrencileri ve yöneticileri bir araya getirmek, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında teorik ve pratik konuları tartışmaktır. Konferansta aşağıdaki alanlar önceliklidir.

- Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi
- Down Sendromu Eğitimi
- Duyma Engelliler Eğitimi
- Görme Engelliler Eğitimi
- Zihin Engelliler Eğitimi
- Üstün Yetenekliler Eğitimi
- Ozel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi
- Fiziksel Engelliler Eğitimi
- Kronik Sağlık Sorunları Eğitimi
- Dezavantajlı Çocukların Eğitimi
- Kaynaştırma Eğitimi

Bu alanlarda değerli katkılarınız bilim komitesi tarafından değerlendirilecek ve sunulması onaylanan çalışmalar hakem sürecinden geçirildikten sonra bildiri kitapçığında yayınlanacaktır. Uzmanlığınızı, deneyiminizi ve kaynaklarınızı meslektaşlarınızla paylaşabileceğiniz güzel bir ortam oluşturmaktan mutluluk duyacağız. 

Saygılarımızla,

IConSED Düzenleme Komitesi
Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Obuda University
Participating Countries